روســــــــتای لیـــــــــــــقوان

دوستان برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر بر روی انها کـــــــــلیک کنید

گـــــــرد آوری توسط:عـــلی نوعی لیقوان

روســــــــتای     لیـــــــــــــقوان

لیقوان  یکی از کهنترین روستاهای  اذر بایجان شرقی ودر ۳۶ کیلومتری جنوب شهر تبریز و شمال کوههای سر

به فلک کشیده سهند و در کنار رودخانه مهران رود واقع شده  است. جاده ارتباطی لیقوان تبریز از مسیر دروازه

 تهران شهر تبریز شروع شده و بعداز گذر از شهر باسمنج و روستاههای هروی(هربی) بیروق (بره) به روستای

لیقوان می رسد.این روستا با داشتن اثار تاریخی مربوط به دوران پس از میلاد و اوایل اسلام قدمت این روستا را

به اثبات می رساند. تا امروز نام این دهکده چندین  بار تعغیر یافته است درگذشته  نام این دهکده معروف به وان

بوده که به مرور زمان و تعغیر لهجه ها به لوان و بعدها به لیقوان تعغیر یافته است.این روستا با جمعیت بیش از

هزار خانوار  که اکثریت مردم ان به دامداری و کشاورزی  مشغول هستند  که با رونق گرفتن  بخش  دامداری و

توزیع فراورده های لبنیاتی در کشور یکی از با رونق ترین و معروف ترین روستا های اذربایجان   شرقی است.

در لیقـــــــوان اب و هوای سرد زمستانی و معتدل تابستانی را دارا می باشد. روستای لیقوان از جنوب غربی  با

روستای سفیده خوان(اسپره خون)  و از شمال با روستا ی بیروق و از شرق به متنق ایرنق واز جنوب به رشته

کوههای سهند و روستای سهند اوا منتهی می شود.

روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوانروستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوان

مسیر لیقوان روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان لیقوان روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان

رودخـــــــــــانه های لیـــــــــقوان             

رودخانه مهران رود که از کوههای جنوبی لیقوان و شمالی سهند سر چشمه گرفته وبه طرف شمال و شهر تبریز

سرازیرمی شود و در مسیر خود چمن زارها و باغات را ابیاری  می کند.  با صفا وسرسبز بودن کناره های این

رودخـــانه بزرگ دل هر انــسانی را به تــبش واداشته و نظرها را به خود جــــلب می کند به علت پر برف بودن

کوههای جنوبی در اکثر مواقع در بهار این رودخانه اب زیادی دارد که در بقیه فصل نیز نیمی از اب رودخـــانه

از اب شدن بــرفها تامین می شود و مابقی ان نیز ازچشمه ها تامین می شود ابهای معدنی لیـــــقوان که از شهرت

خاصی برخوردار اســـت  در مسیر این رودخانه  قرار دارد  که از زیر ســنگها  و شــنهای کوهها جمع می شود

 و علت شیرین  و گوارا بودن این رودخــــانه ان اســـت که از گدازه های اتشفشانی که در گذشته بر اثر اتشفشان

سهند به وجود امده اسـت بیرون امده وذلال وشفاف اســــت.این رودخــــانه علاوه بر داشتن اب و هـــــوای خوب

محصولات دیگری نیز دارد که مسافران و  میهما نان را به خود جلب می کند. ماهی قزل الا که در این رودخانه

به وفور یافت می شود و از گیاهان مصرفی و دارویی می توان پونه – بابونه – قارچ وغیره را می توان نام برد.

روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوان+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوان     

                                  فـــرآورده های دامی و پـــنیر لیـــقوان                                               

با وجود اب وهوای مناسب ومعتدل در قسمت کوهستان منطقه ی لیقوان باعث ایجاد چمنزارهای سر سبز و خرم

 شده است که وجود گیاهان مناسب در منطقه لیقوا ن باعث شده است که اکثریت مردم به نگهداری دام و دامداری

بپردازند و چون روستای لیقوان از لحاظ امکانات شغلی در محدودیت قرار گرفته مردم غیور لیقوان برای هرچه

 بـــهتر عرضه کردن محصولات خود در بازارهای کشورمان و حفظ  کیفیت و نام  این  محصول محلی که یکی

 از محدود منابع درامدی برای مردم روستا است تلاش می کنند یکی از دلایل معروف بودن لبنیات لیــــــــــقوان

 رعایت   اصول بهداشتی و نژاد گوسفندی و گیاهی  است که فراورده های لبنیاتی لیقوان از شهرت خا صی بر

 خوردار باشد درباره ی مناسب بودن و مقوی بودن گیاهان در کوههای لیـــقوان گیاه  شناسان اشاره کرده اند که

مناسب بودن پنیر لیقوان را می توان به این دلایل ذکر کرد پنیر لیقوان  که یکی از معروفترین لبنیات در کشور

و در بازارهای جـهانی نیز این محصول خواسـتاران زیادی دارد اسـت که سفرهای اکثر ایرانیان عزیز را رنگین

میکند که با رونق گرفتن شغل دامداری و ایجاد کار خانه ی پـــــــنیر سازی سالانه صدها تن پنیر از شیر خالص

گوسفندان محلی لیقوان به میهن عزیزمان صادر می گردد که حدود ۱۵ کارخانه درلیقوان در تولید پنیر لیــــقوان

فعالیت می‌کنندبه دلیل شهرت و مرغوبیت پنیر این منطقه  رونق گرفتن   شغل دامدای در لیقوان و ایجاد کارخانه

پنیر سازی سالانه صدها تن پنیر از شیر خالص گوسفندان محلی این روستا  به اقصی نقاط کشور صادر می شود.

تولید کنندگان پنیر لیقوان جهت حفظ کیفیت تولید خود نهایت تلاش را انجام داده و یکی از دلایل شهرت لبنیات این

 منطقه رعایت اصول بهداشتی و نژاد گوسفندی همچنین گیاهی بوده که معروفیت خاصی را به آن بخشیده اســت.

پنیر لیقوان یکی از معروف  ‌ترین لبنیات در کشور بوده که در سفره‌های  اکثر ایرانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد

وجود آب و هوای مناســب در قسمت کوهستانی این منطقه موجب ایجاد چمنزارهای ســرســـبز و خرم را فـراهم

آورده و دامداری را در این منطقه رونق بخشیده است.

 روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوانروستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان++شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+، مهران رود لیقوان، دره لیقوان

                      آب گـــــــــــــــــرم لیـــــــــــــــقوان(اسی سو)                      

اب گرم لیقوان یکی از معروفترین ابهای لیقوان است این اب از تعغیرات زیرزمینی و بقایای اتش فشان خاموش

 کوههای سهند به وجود امده است این اب گرم که دل کوهها بیرون می اید دارای ماده بی کربنات اهن است. این

اب گرم در حدود ۱۰ کیلومتری جنوب لیــــقوان ودرقسمت شرق رودخاــتنه لیــــقوان چای قرار گرفته اســـت.

که از راه رودخـــانه از لیـــقوان تا اب گرم (اسی سو) با پای پیاده حدود ۳ســاعت است.واز طریق جـــاده که از

روستای سفیده خوان(اسپرخون) می گذرد با اتومبیل  کمتر از نیم ساعت است.

مساحت استخر ان در حدود ۳۰مترمربع و ارتفاع اب این استخر ۲متر است.ودمای ان نیز حدود ۳۰درجه است.

با وجود دره های با صفا و سرسبز و خرم در کنار این اب به زیبایی وجذابیت طبیت این منتطه می افزاید که در

بهار وتابستان هزاران جهانگرد و کوهنورد را دراغوش با صفای خود جایی می دهد.
روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان
روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان  روستای لیقوان، پنیر لیقوان، عکس لیقوان، بهترین منطقه گردشگری، مهران رود لیقوان، دره لیقوان

جـــــــــــشنواره پـــــــــــــــــنیر لـــــــیقوان،

برای معرفی جاذبه های گردشگری متنوع استان آذربایجان شرقی، نخستین جشنواره «پنیر لیقوان»

 روز جمعه ۱۶ مهرماه در روســـــتای لیقوان برگزار شد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و

 گــــردشگری آذربایجان شرقی، مهندس تراب محمدی در این رابطه گفت: نام لیقوان در کنار پنیر

 مـــــرغوب و منحصر به فرد این روســــــــتای زیبا، سالهاست که آشنای مردم کشور است. رییس

ســـازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شـــــــــرقی تصریح کرد: اما شاید

 بسیاری از مردم نداند این پنیر منحصر به فرد در روستای دیدنی و زیبایی به همین نام تهیه می شود

 و علاوه بر پنیر، دارای جاذبه های مختلف دیگری نیز است.به گفته وی، معرفی روســــــــتای لیقوان

 به عــــنوان یکی ازمناطق نمونه گردشگری و مسیرهای گردشگری در استان از اهداف این جشنواره

 یک روزه است و در سایر مناطق استان نیز به فراخور توانمندی و جاذبه ها اجرا خواهد شـــــد. دبیر

 کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی، توجه به داشته های تاریخی هر روســــــتا و

 شهرستان را موجب معرفی دقیق و کاربردی آنها به عنوان مقاصد جدید گردشگری در استان زیبای

 آذربایجان شرقی دانست که به لطف همکاری مردم و همراهی مسئولان، بسیار مورد توجه گردشگران

 قرار گرفته است و هر ساله شاهد حضور گسترده تر مردم و گردشگران خارجی در نقاط مختلف

 استان هستیم.جشنواره پنیر لیقوان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 آذربایجان شرقی، فرمانداری تبریز، دهیاری و شورای اسلامی روستای لیقوان و با حضور مردم و

 گردشگران برگزار شد

شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیت لیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقوان+شهر لیقوان+روستای لیقوان+درباره لیقوان+پنیر لیقوان+لیقوان+مناظر لیقوان+گردشگری لیقوان+طبعیتلیقوان+دره لیقوان+رودخانه لیقو

              

باز بینی
تاریخ بازدید
علی نوعی لیقوان
لیقوان
توسط علی نوعی لیقوان
۵1star1star1star1star1star

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کـــپی بـــرداری از قـــالب و مـــحتوای ایـــن ســـایت بــدونه کــسب اجــازه حـــرام اســــت. از مـــا گـــفتن بــــود !

طــــراحیــ شــــده تــــــوسط : .