بایگانی برچسب: آهنگ پیشواز

takwab

کدهایـــــ دستوریــــ ایرانسل: {کد ها از راست به چپ}   فعالسازی آهنگ پیشواز: ارسال کد آهنگ به ۷۵۷۵   جایگزینی آهنگ پیشواز: *۷۷۷*۶*کد آهنگ قبلی*کد آهنگ جدید*۱#   جستجوی آهنگ بر اساس کد: *۷۷۷*۷*کد آهنگ#   مشاهده ی آلبوم: *۷۷۷*۲#   حذف آهنگ : *۷۷۷*۵#   قطع موقت آهنگ : …

ادامه مــطلب..
© کـــپی بـــرداری از قـــالب و مـــحتوای ایـــن ســـایت بــدونه کــسب اجــازه حـــرام اســــت. از مـــا گـــفتن بــــود !

طــــراحیــ شــــده تــــــوسط : .