بایگانی برچسب: تصاویر بسیار زیبا از طبیعت

نقاشی هایی از طبیعت زیبا، اثر “Thomas Kinkade” توماس کین‌کید اهل کالیفرنیای آمریکا از هنرمندان مشهور غرب استشیوه کین‌کید، در ایجاد هنر مردمی، موفقیت آمیز بوده و منجر به ایجاد یکی از بزرگترین قلمروهای تجاری و مالی در تاریخ هنر شده است.از ویژگی های اصلی نقاشی توماس کین‌کید به تصویر …

ادامه مــطلب..
© کـــپی بـــرداری از قـــالب و مـــحتوای ایـــن ســـایت بــدونه کــسب اجــازه حـــرام اســــت. از مـــا گـــفتن بــــود !

طــــراحیــ شــــده تــــــوسط : .